על סמיכויות – עריכת לשון

סמיכות היא צירוף של שני שמות עצם ליחידת משמעות חדשה: בית ספר, בית מרקחת, שעון חול, גבה קומה, הוצאת ספרים.

השם הראשון הוא נסמך, והשני הוא סומך. יחד הם בבחינת נס (נסמך-סומך) – שבחיבורם זה לזה מגלמים הם יחד משמעות חדשה. 

איך מזהים סמיכות?
באמצעות ה"א היידוע. אם אפשר ליידע את הסומך, מדובר בסמיכות: בית ספר = בית הספר, גבה קומה = גבה הקומה. לעומת זאת, בית גדול אי אפשר ליידע ולכן לא מדובר בסמיכות אלא בשם עצם ושם תואר.

כללים של סמיכות
סמיכות ברבים
הריבוי יחול על הנסמך בלבד (ביידוע ובאין יידוע): בתי ספר, בתי הספר; ילדי גן, ילדי הגן ; עורכי דין, עורכי דין.

אין שני נסמכים או יותר באים לפני סומך אחד

דוגמאות:

 1. יו"ר הוועד בירך בשם פועלי ופקידי בית החרושת (פועלי ופקידי – נסמכים; בית החרושת – סומך שהוא צירוף קבוע).
 2. מורי ותלמידי המכללה יצאו לחופשה (מורי ותלמידי – נסמכים, המכללה – סומך)

פתרון אחד הוא להעביר נסמך אחד או יותר אחרי הסומך ולהוסיף לו כינוי שייכות

 1. יו"ר הוועד בירך בשם פועלי בית החרושת ופקידיו.
 2. מורי המכללה ותלמידיה יצאו לחופשה.

פתרון שני הוא לפרק את הסמיכות בהוספת המילה 'של', בלי או עם כינוי שייכות

 1. הפועלים והפקידים של בית החרושת. ועם כינוי שייכות: פועליו ופקידיו של בית החרושת.
 2. המורים והתלמידים של המכללה. ועם כינוי שייכות: מוריה ותלמידיה של המכללה.

פתרון שלישי: ליצור סמיכות עצמאיות ונפרדות זו מזו (פתרון פחות מומלץ)

 1. 1. פועלי בית החרושת ופקידי בית החרושת.
 2. המורים של המכללה והתלמידים של המכללה.

עם זאת יש מקרים שזה הפתרון היחיד, למשל: השבוע במבצע אבקות ומרככי כביסה. נפרק ל: אבקות כביסה ומרככי כביסה.

יוצאים מן הכלל המקובלים היום

כאשר שני הנסמכים קרובים זה לזה בצורתם ובמשמעם נשאירם לפני הסומך. כמו:
תכנון ועיצוב גינות ; איסוף ופינוי גרוטאות.

 שרשרת סמיכויות

דוגמאות לשרשרות סמיכויות תקניות אבל מסורבלות
א. הוא היה מגדולי חוקרי ספרות חז"ל. סמיכויות: מגדולי החוקרים, חוקרי ספרות, ספרות חז"ל.
ב. בניית אתרי מרכזי מחקר ופיתוח. סמיכויות: בניית אתרים, אתרי מרכזים, מרכזי מחקר ופיתוח.

הפתרון: לפרק בין נסמך לסומך אם בעזרת מילות שייכות, מילות יחס, יידוע, כינויים וככל שהשפה מאפשרת.

א. הוא היה מגדולי החוקרים של ספרות חז"ל.
ב. בניית אתרים למרכזי מחקר ופיתוח ; בנייתם של אתרים למרכזי מחקר ופיתוח ; הבנייה של אתרים למרכזי מחקר ופיתוח.

ריבוי מילות יחס לפני שם עצם
מילות יחס אינן עצמאיות. כל מילת יחס מחייבת שם עצם אחריה.

דוגמאות
א. על ומתחת לשולחן.
    פתרון: על השולחן ותחתיו, על השולחן ומתחת לו.

ב. הקהל מחא כפיים לפני ואחרי המופע.
    פתרון: הקהל מחא כפיים לפני המופע ולאחריו.

ג. שומרי הראש הלכו לפני ואחרי המלכה.
    פתרון: שומרי הראש הלכו לפני המלכה ואחריה.

דו משמעות
א. סוודר הילד היפה – מי יפה? הסוודר או הילד הלובש אותו?
ב. שמות הספרים המורכבים – מי מורכב? השמות או הספרים?
כלומר כשיש אחידות במין במספר וביידוע בין הנסמך לסומך לשם התואר, נוצרת דו משמעות.

הפתרון – לפרק את המשפט
א. הסוודר היפה של הילד ; הסוודר של הילד היפה.
ב. שמותיהם של הספרים המורכבים ; השמות המורכבים של הספרים.

שרית בלונדר
עריכת לשון, עריכת תוכן

ילידת תל אביב

נייד: 054-3338805 

גרה בתל אביב

מייל: [email protected]

השכלה אקדמית:
2015-2019 אוניברסיטת בר־אילן – תואר שני במחשבת ישראל (בהצטיינות).
2002-2004 אוניברסיטת בר־אילן – תעודה בעריכה לשונית (בהצטיינות).
1991-1993 אוניברסיטת בר־אילן – לימודי תואר שני בחינוך המיוחד.
1985-1983 המכללה להכשרת אקדמאים – תעודת הוראה בחינוך המיוחד והנחיית הורים.
1983-1980 אוניברסיטת בר־אילן – תואר ראשון בפסיכולוגיה ובפילוסופיה כללית.

ניסיון מקצועי בעריכה:
2004 – היום

 • עריכה לשונית, עריכת תוכן (www.saritblonder.com)
  עריכת ספרי עיון ומחקר בבתי הוצאה לאור ובהם:
  ידיעות ספרים, רסלינג, מוסד ביאליק, אוניברסיטת תל אביב, מוסד הרב קוק,
  ראובן מס, משרד מבקר המדינה.
 • עריכת מאמרים אקדמיים ועבודות לתארים מתקדמים בתחומים שונים,
  בעיקר בתחום מדעי החברה והרוח.
 • עריכת לשון וניקוד לספרי ילדים ולשירה.
 • עריכת לשון לספרות נוער.
 • ייעוץ, כתיבה, עריכת לשון והגהה לאתרי אינטרנט (תדמית, מסחר ועוד).

ידיעת שפות: עברית – שפת אם; אנגלית – טובה מאוד.
שירות צבאי: קצינת ח"ן-ת"ש -חינוך בשריון.

Call Now Button דילוג לתוכן